บริการรับทำ SEO SEM Social App Website UXUI by YangDee

เพิ่มยอดขายของคุณด้วยบริการผลิตภัณฑ์ของ Google ที่ใช้คีย์เวิร์ดที่เหมาะสมและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เพื่อนำผลลัพธ์ที่น่าสนใจสู่ธุรกิจของคุณ

Google Ads or SEM

Google Search เป็น Platform ที่เป็นสิ่งที่ควรค่ากับการลงทุนมากที่สุด, เพราะการที่คนเราจะค้นหา หรือ ต้องการสิ่งใด เข้าต้องมีความต้องการในใจก่อน
และถึงจะพิมพ์เข้ามาใน Google Search

Google Ads คือ ช่องทางซื้อพื้นที่โฆษณาออนไลน์ของ Google (https://adwords.google.com/) ที่เก็บค่าโฆษณาตามจำนวนครั้งที่คลิ๊กโฆษณา โดยที่คุณสามารถกำหนดได้ว่า

Placement

โฆษณาจะนำไปแสดงที่ไหน

Target Audience

กำหนดได้ว่าใครจะเห็นโฆษณาของคุณบ้าง

PRICE & BUDGET

กำหนดกลยุทธ, ค่าโฆษณาและงบประมาณในแต่ละวันได้ว่าไม่เกินเท่าไหร่

WHERE

โฆษณาจะถูกนำไปแสดงที่ไหน

WHERE

พื้นที่โฆษณาของ Google จะแบ่งเป็น 2 เน็ตเวิร์ก หลักๆ คือ

Search Network คือ พื้นที่โฆษณาบนหน้าผลลัพธ์การค้นหาบน Google (Search Engine Result Page – SERP) ซึ่งจะให้ผลลัพธ์คล้ายกับการทำ SEO ซึ่งมีวิธีสังเกตง่ายๆ คือ ในส่วนของโฆษณานั้นจะมีการเพิ่มตัวอักษร Ad ไว้ด้านหน้าคอนเทนต์

Display Network คือ พื้นที่โฆษณาบนเว็บอื่นๆ (Google Partner Sites) ที่มีเนื้อหาคล้ายเว็บของคุณ หรือตามหมวดหมู่ตามที่คุณกำหนดไว้

Shopping

YouTube

Google Map

เป็นรูปแบบการโฆษณาที่เหมาะกับการขายสินค้าโดยเฉพาะ โดยจะแสดงทั้ง Search Network และ Display Network โดยการแสดงผลจะแสดงรูปสินค้าและราคา

คือพื้นที่โฆษณาสำหรับวิดิโอ โดยเน้นผลลัพธ์ไปในส่วนของรูปแบบ View เหมาะกับแคมเปญเชิง awarenesss เป็นหลัก แต่ในส่วน Conversion สำหรับ YouTube ก็สามารถทำได้เช่นกัน

คือพื้นที่โฆษณาที่จะแสดงผลใน Google Map โดยการแสดงผล จะแสดงผลได้ทั้งในรูปแบบ Ad text และ Ad Display.

Shopping

เป็นรูปแบบการโฆษณาที่เหมาะกับการขายสินค้าโดยเฉพาะ โดยจะแสดงทั้ง Search Network และ Display Network โดยการแสดงผลจะแสดงรูปสินค้าและราคา

YouTube

คือพื้นที่โฆษณาสำหรับวิดิโอ โดยเน้นผลลัพธ์ไปในส่วนของรูปแบบ View เหมาะกับแคมเปญเชิง awarenesss เป็นหลัก แต่ในส่วน Conversion สำหรับ YouTube ก็สามารถทำได้เช่นกัน

Google Map

คือพื้นที่โฆษณาที่จะแสดงผลใน Google Map โดยการแสดงผล จะแสดงผลได้ทั้งในรูปแบบ Ad text และ Ad Display.

“Yangdee’s team of Google Ads experts includes a CEO trained by the India Google team as a “Google Search Specialist.” We create customized Google Ads strategies that align with your business and marketing goals, and handle all aspects of campaign setup and management. Our data-driven approach and advanced analytics tools track the performance of your campaigns and provide insights to improve ROI.”

Contact us to learn how our expertise can help grow your business with Google Ads.

At Yangdee, we have a team of Google Ads experts that includes our CEO, who was personally trained by the India Google team as one of only three “Google Search Specialists” in the country. This unique expertise allows us to provide our clients with the highest level of Google Ads services.

Our team starts with a thorough analysis of your business and marketing goals to create a customized Google Ads strategy that aligns with your objectives and budget. We handle all aspects of campaign setup and management, including keyword research, ad copywriting, and bid optimization.

With our data-driven approach and advanced analytics tools, we track the performance of your campaigns and provide insights on how to improve your return on investment (ROI). We are committed to delivering measurable results for our clients.

Contact Yangdee today to learn more about how our team’s expertise and experience can help grow your business with Google Ads. Let us put our skills to work for you and drive success for your business.

Google Ads

Google Ads คือ ช่องทางซื้อพื้นที่โฆษณาออนไลน์ของ Google (https://adwords.google.com/) ที่เก็บค่าโฆษณาตามจำนวนครั้งที่ปรากฏจริงๆ โดยที่คุณสามารถกำหนดได้ว่า

WHERE

โฆษณาจะนำไปแสดงที่ไหน

WHO

กำหนดได้ว่าใครจะเห็นโฆษณาของคุณบ้าง

PRICE & BUDGET

กำหนดวิธีคิดค่าโฆษณาและงบประมาณในแต่ละวันได้ว่าไม่เกินเท่าไหร่

0 +
Active Clients
0 +
Projects Done
0 +
Team Advisors
0 +
Glorious Years
Developed For Higher Business Growth
Search Engine Optimization

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, por consequat vitae.

Pay Per Click Services

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, por consequat.

Digital Product Marketing

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, por consequat.

Our Workflow
Planning
Strategy
Optimization
Research
Results
Provide Awesome Service With Our Tools
SEO Consultancy

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, por consequat vulputate eleifend

Competitor Analysis

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, por consequat vulputate eleifend

SEO Media Marketing

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, por consequat vulputate eleifend

Digital UI/UX

Agency

Volutpat sit amet leo id, efficitur matt
is turpis. Dunec bibendumest.

Good Design

Inspiring Ideas

Innovative Code

Brand Aanalysis

We are ready

to Grow your Business With us

Morbi aliqua alique massa a ultricie. Quisqu accumsan tempor venenatis. Aenean vel feugiat nisl. Pellentesque dictu leouegeipsum blandit, vel ultrice enim laciniullam in neque pretium, rutrum tellus.

0
Projects
0
Clients
0
Employees

How Can We Help

Your business to Grow

How Do We Create Better Products.

Morbi aliqua alque massa a ultricie. Quisqu acumsan tempor venenat. Aenean velfeugi at nisl Pellentesque dictu leouegeps blanditi, vel ultrice enim laciniullamy tempor venenat enean velfeug.

Play Video

Watch Our

VIDEO